Gümüşhane Devlet Hatanesi’nde ESWL Yöntemiyle Taş Kırma Başladı

Gümüşhane Devlet Hastanesi Üroloji bölümünde ESWL. Yöntemiyle taş kırma işlemi yapılmaya başlandı.

Gümüşhane Devlet Hatanesi’nde ESWL Yöntemiyle Taş Kırma Başladı

Üroloji uzmanı Op. Dr. Hüseyin Uğur Özkaya ESWL. Yöntemiyle yapmaya başladıkları taş kırma işlemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Üroloji uzmanı Op. Dr. Hüseyin Uğur Özkaya yaptığı açıklamada‘‘Extracorporeal shock wave lithotrips’’, kısa adı ile ESWL, Türkçe anlamıyla ‘‘vücut dışından ses dalgaları ile taş kırma’’, tanımını yapan Op. Dr. Özkaya,” bir güç kaynağından çıkan şok dalgalarının taşın üzerinde odaklanarak taşın kırılmasını sağlayan bir yöntemdir.

ESWL ilk olarak 1980 yılında Almanya’da insanlarda kullanılmaya başlanmıştır. ESWL’ de kullanılan şok dalgaları, elektrohidrolik, elektromanyetik ve piezoelektrik yöntemlerle üretilmektedir.

Taş kırma işlemi sırasında taşın yerinin belirlenmesi ve şok dalgalarının odaklanması floroskopi ile ya da ultrason ile sağlanmaktadır. ESWL, üriner sistem taşlarının tedavisinde ilk tedavi seçeneklerinden birisi olarak kullanılabilmektedir.

ESWL’de ana işlem; vücut dışında üretilen şok dalgalarının, iletken bir ortam ve su kullanılarak, vücut içinde bir yere yönlendirilmesidir.

Çok sayıda taş kırma aygıtı olmasına karşın aygıtların hepsinde ilke aynı, yankılanım fizik kurallarına dayanır. Pozitif dalgadaki keskin tepe ve bunu izleyen negatif çekilme dalgasından oluşan şok dalgası vücut dışında üretilir ve taşları kırmak üzere vücut içerisinden geçirilir. Ses dalgaları, su banyosu veya su ortamından insan vücuduna kolayca geçirilir, çünkü su ve insan vücudu benzer yoğunluktadırlar. Ancak sudan taşa geçerken ortaya çıkan yoğunluk değişimi taşın kırılmasını sağlar. ESWL’nin ana çalışma ilkesi bu biçimdedir.

Görülebilen tüm taşları ESWL ile kırmak kuramsal olarak olasıdır. Ancak böbrek içindeki taşlarda başarı oranı daha yüksektir. Genel olarak böbrek pelvisinde, böbreğin üst ya da orta kaliks grubunda yer alan 2 cm’den küçük taşlar ESWL’nin ana kullanım alanıdır. Taşın sertliği, böbreğin bir takım açıları, böbreğin anatomik özellikleri ESWL başarısına doğrudan etki etmektedir.

Gebelik, kanama bozuklukları, obezite, ağır iskelet bozuklukları, damarsal sorunlar, böbrek ve idrar kesesi arasında bulunan üreter adlı kanaldaki tıkanıklıklar, üriner enfeksiyonlar gibi bir takım durumlarda ESWL kullanımı uygun değildir.

Tüm girişimlerde ve tedavilerde olduğu gibi ESWL uygulamalarında da “Hastalık yoktur, hasta vardır!” ilkesi ışığında ilerlemek doğru olacaktır.” İfadelerini kullandı.

Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ulaş Karabay da” Hüseyin Uğur Hocamız ESWL. Yöntemiyle hastanemizde taş kırmaya başladı. Bu sayede birçok hastamızı artık il dışına sevk etmeyeceğiz ve tedavilerini hastanemizde yapacağız.” Dedi

Gümüşhane nöbetçi eczaneleri