Olay29, Gümüşhane Haberleri, Gümüşhane Son Dakika

DEVA Parti’li Karal: Sayıştay raporları, kurumlardaki çürümüşlüğü ortaya döküyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ilişkin 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda denetçilerin yaptığı tespitlerde usule aykırı 20 bulgu tespit edildiğini belirterek, “Sayıştay raporları, ne yazık ki kurumlardaki çürümüşlüğü apaçık ortaya döküyor” dedi.

DEVA Parti’li Karal: Sayıştay raporları, kurumlardaki çürümüşlüğü ortaya döküyor
221 views
11 Ekim 2023 - 12:00

DEVA Parti’li Hasan Karal, Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2022 yılı denetim raporuna ilişkin bilgiler verdi. 160 sayfalık Sayıştay raporunda, Bakanlığın 2022 mali rapor ve tablolarına ilişkin, birçok eksik ve hatalı uygulamaları gözler önüne serildiğini ifade eden Karal, denetim görüşünün dayanağı olarak usule aykırı, uyarı niteliğinde toplam 20 bulguya yer verildiğini belirtti.

“KULLANDIRILAN KREDİLERİN AKIBETİ BELİRSİZ”

Raporda geçen yıl da benzer bulguların tespit edildiği ve gereğinin yapılmadığının vurgulandığını kaydeden Karal, şu bilgileri verdi:

“Denetçiler tarafından tespit edilen bir bulguda, 2022 yılında Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce ödeme emrine bağlanan toplam 114 milyon 621 bin 39 lira 99 kuruş bütçe gideri yapıldığı halde, harcama yetkilisi olmayan ancak aynı amaçla açılmış olan bankadaki hesaplardan hak sahiplerine 123 milyon 111 bin 451 lira 25 kuruş ödemede bulunulduğu, geçmiş yıllardan gelen bakiyelerde hesaba katıldığında 100 milyon liradan fazla bakiye ile ertesi yıla devredildiği belirtilmiş. Henüz gerçekleşmemiş bir gider için önceden ödeme yapmanın mevzuata aykırı ve mali işlemlerin doğru ve tam olarak muhasebeleştirilmesine engel olduğu, hazine birliği ilkesine aykırı olarak özel hesaplarda atıl olarak nakit tutulmasına ve dolayısıyla bu tutar kadar Hazine tarafından fazladan borçlanma yüküne katlanılmasına da yol açtığı vurgulanmış. Bir diğer tespitte ise; Bakanlık bütçesinden, Ziraat Bankası aracılığı ile Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere kullandırılan krediler ile kredi geri dönüşleri anapara, faiz ayrıntısına ve vade yapılarına göre muhasebeleştirilmediği için bunların takip ve tahsilinin usulüne uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmedikleri idare kayıtlarından teyit edilememiş. 31 Aralık 2022 tarihli bilanço günü itibariyle aracı banka kanalıyla, hangi kooperatiflere ne şartlarda kredi verildiği, bu kredilerden yapılan tahsilatların hangi kooperatiflere ait olduğu, borcunu ödemeyen ve bu kredilerin geri dönüşlerine ilişkin yeterli veriye ulaşılamadığından, Bakanlığa tahsis edilmiş ödeneklerden bugüne kadar verilen kredilerin ne kadarının geri döndüğü, ne kadarının zamanında ödenmediği Bakanlıkça bilinemediği ve izlenemediği belirtilmiş. Buradan anlaşılıyor ki kredilerin akıbeti belirsiz.”

ÖDENEKLER GEÇ GÖNDERİLİNCE BAKANLIK İCRALIK OLDU, FAİZ VE İCRA MASRAFLARIYLA BÜTÇEYE YÜK ARTTI

DEVA Parti’li Karal, Sayıştay raporunda yer alan birçok bulguda yıllardır süre gelen yanlışların tekerrür ettirildiğinin belirlendiğini söyledi. Usule aykırı bulguları paylaşan Karal, “Bir başka bulguda Bakanlık tarafından yapılan mahkeme ilamına bağlı ödemelerin ödeme aşamasına kadar yapılmadığı, ayrıca Bakanlığın merkez dışı birimlerine, gönderilmesi gereken ödeneklerin geç gönderildiği, bundan dolayı yıl içinde görülen davalarda mahkemelerce hükmedilen miktarlar ile vekâlet ücreti ve yargılama gideri ödemelerinin zamanında yapılamaması sebebiyle Bakanlığın icralık olduğu tespit edilmiş. Bu nedenle mahkemelerce hükmedilen icra vekâlet ücreti, icra masrafı, takip sonrası faizlerin de eklenmesi sonucu bütçeye olan yük arttırılmış. Bakanlık taşra birimlerinin 2022 yılında ödemesi yapılan davalarda hükmedilen miktar ile vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin yüzde 93’nün yılın son ayında ödenmesi dolayısıyla, katlanılan faiz ve icra masrafı yükü de artmış. Bir diğer bulgu ise; Bakanlık harcama birimleri tarafından yürütülen projeler için konulan ödenekler, projeler için öngörülen iş, mal ve hizmetler alınmadan ve hiçbir harcama yapılmadan, gerçekleştirme belgelerine dayanmaksızın il özel idaresi hesaplarına para transferi yapılarak 2022 yılı bütçesinden gider yapıldığı yönünde olmuş. Ayrıca bu ödenekler, Bakanlığın 2022 yılı bütçesinde harcanmış gibi raporlanmış, hiçbir gider kaleminde harcanmadan il özel idarelerine transfer edilerek giderleştirilmiş, edinilmesi gereken maddi ve maddi olmayan duran varlıklar da Bakanlık envanterine alınamamış.” şeklinde konuştu.

“MİLLETİMİZİN TEK BİR KURUŞUNUN BİLE HEBA OLMAMASI İÇİN SORUMLU MUHALEFET ANLAYIŞIYLA ÇALIŞIYORUZ”

İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Mecliste demokratik denetim görevini en iyi şekilde yapma gayreti içinde olduklarını, yapılan her yanlış uygulamanın, hükümetin attığı her adımın takipçisi olmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyerek, “Sayıştay’ın hazırladığı raporda yer alan bulgular gösteriyor ki Tarım ve Orman Bakanlığı ne mali saydamlığı ne hesap verilebilirliği ne hazine birliğinin sağlanmasını ne ödeneklerin nereye, nasıl harcanması gerektiğini ne de kanun ve mevzuatların doğru düzgün uygulanmasını sağlayabilmiş. Biz DEVA Partisi olarak sorumlu muhalefet anlayışıyla kamu hizmetlerinin düzgün yürütülmesi, 85 milyon vatandaşımızın vergileriyle yapılan bütçenin, tek bir kuruşun bile heba olmamasını sağlayacak şeffaf devlet anlayışının hakim kılınması için var gücümüzle çalışmaya devam edecek, sadece seçildiğimiz bölgelerde değil Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşımızın sesi, hükümetin ve her bir Bakanlığın Meclisteki gözcüsü olacağız.” şeklinde konuştu.

timbir - birlik haber ajansi

sanalbasin.com üyesidir